Kontakt

Festival Strømper kan kontaktes på følgende adresse:

Festival Denmark
Toften 3E
DK-9240 Nibe

Telefonnr: 96710161 Mobil: 29660161

E-mail: info@festivalstromper.dk